47 سال پیش در روز 16 ژوئن سال 1963 میلادی والنتینا ولادیمیرنوونا تروشکووا 26 ساله ، تبعه اتحاد جماهیر شوروی نخستین زنی بود که به فضا سفر کرد.

2 سال پیش از این تاریخ ، یوری گاگارین هموطن وی نخستین انسانی بود که با سفینه وستوک به فضا رفته بود.

والنتینا تروشکووا  با سفینه اش وستوک 5 در این سفر 48 بار دور کره زمین را پیمود. سفر وی به فضا 70 ساعت و 41 دقیقه طول کشید و او در این مدت 48 بار کره زمین را دور زد و مسافتی معادل 2 میلیون کیلومتر را پیمود.

والنتینا تروشکووا پس از این که حدود 3 شبانه روز را در ماورای جو کره زمین سپری کرد ، روز 19 ژوئن 1963 به زمین بازگشت.

وی پس از این که سفینه اش وارد جو شد و به زمین نزدیک گردید در فاصله 7000 متری سطح زمین با چتر نجات بر فراز آلتایی از سفینه اش بیرون پرید و در منطقه کاراگاندا در قزاقستان امروزی فرود آمد.

به این ترتیب در روز 16 ژوئن سال 1963 میلادی ، والنتینا تروشکووا نخستین زنی بود که با سفینه وستوک 5 فضا را فتح کرد و نام خود را در تاریخ جاودان نمود.

این تنها سفر این فضانورد زن شوروی به فضا بود، پس از وی تا سال 1982 دیگر هیچ زن فضانوردی به فضا نرفت، تا این که در این سال سووتلانا ویتسکایا  فضانورد زن شوروی به یک سفر فضایی رفت. والنتینا تروشکووا اکنون 73 سال دارد.