پژوهشگران آلمانی روبا‌ت‌های پرنده‌ای طراحی کردند که قادر خواهند بود ماهوا‌ره‌ها را در فضا، شکار و تعمیر کنند.اما امنیت این روبا‌ت‌ها که اگر از کنترل خارج شوند تبدیل به اسلحه‌‌‌ای فضایی خواهند شد، هنوز تضمین نشده است.

پروژه پر هزینه و پیچیده سازمان هوا و فضای آلمان، حیرت و تحسین کارشناسان هوا و فضا را برانگیخته است. پژوهشگران آلمانی، روبات‌هایی طراحی کردند که بیشتر به آدم فضایی‌هایی کارتونی شباهت دارند. روباتی که قرار است مثل تعمیرکاران خودروهای بین‌راه مانده، هرزمان که لازم شد راهی فضا شود و ماهواره‌‌‌‌ای که دچار اختلال شده را تعمیر می‌کند.

این روبات‌های پرنده از مرکز کنترل روی زمین هدایت می‌شوند. مرکزی که در آن مهندس هدایت کننده روبات روی صندلی مخصوصی می‌نشیند و مثل فیلم "آواتار" جیمز کامرون، کنترل سیستم مرکزی یا همان مغز روبات را در اختیار می‌گیرد. این مهندس کنترل خود را در فضا حس می‌کند و حتی قادر است با حرکت انگشتان خود، تعمیر قطعات فضایی را کنترل کند.

این روبات‌های پرنده می‌توانند ماهوار‌ه‌هایی را که از کنترل خارج شدند، شکار کنند و در صورت نیاز از کار بیاندازند. یکی از مهمترین سوال‌ها اینجاست که اگر یکی از این روبا‌ت‌ها توسط دزدان اطلاعاتی یا تروریست‌ها ربوده شود چه خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که از این روبات های ‌فضایی‌ برای نابودی سایر ماهواره‌ها استفاده نشود؟

نبرد فضایی ماهواره‌ها روبات‌های پرنده!

گوتز نوینک از موسسه پژوهشکده صلح و سیاست امنیتی هامبورگ می‌گوید:«تکنولوژی‌ماهوا‌ره‌ای در موارد بسیاری، کاربرد دوگانه دارد. استفاده نظامی بخصوص استفاده مستقیم در هدایت سلاح‌های جنگی یک نمونه روشن آن است.» ‌روبا‌ت‌های پرنده قادرهستند ماهواره‌های فعال را تعمیر کنند، از کار بیاندازند یا حتی از مدار خارج کنند آن‌هم بدون آنکه، نیازی به موافقت دفتر مهندسی ماهواره داشته باشند.

یوهان دیتریش وورنر رئیس سازمان هوا و فضای آلمان می‌گوید:« ما اهداف نظامی را دنبال نمی‌کنیم.» او تأکید می‌کند که پروژه ‌روبات‌های پرنده برای نابودی طراحی نشدند. به گفته پروفسور وورنر این تکنولوژی تنها برای تعمیر یا بازگرداندن ماهواره‌های از کار افتاده طراحی شده است.

وی در عین حال اشاره می‌کند:« اگر قرار باشد تمام مدت با این ترس دست‌وپنجه نرم کنیم که احتمال دارد تکنولوژی طراحی شده مورد سواستفاده قرار گیرد که باید دست از کار بکشیم. در تمامی کشورهای دنیا که در زمینه‌ هواو فضا فعالند تنها تعداد اندکی به اهداف نظامی علاقمندند.» البته همین تعداد اندک هم به اندازه کافی موجب نگرانی هستند.