دوربین عکاسی پیشرفته مدارگرد مریخ از گودال های سیاره سرخ تصاویری به رنگ آبی تهیه کرده است که ردپایی از حضور آب در این گودال ها را نشان می دهند.

به گزارش Universe Today ، پس از مرگ کاوشگر مریخ نشین فونیکس که در ماه مه رسما پایان عملکرد آن اعلام شد ناسا بر روی کاوشگرهای دیگری که به مدار سیاره سرخ ارسال کرده است تمرکز کرد. یکی از این کاوشگرها Mars Reconnaissance Orbiter نام دارد که با دوربین ویژه ای به نام HiRISE به تازگی سه تصویر جدید را به زمین فرستاده است که ناسا در گزارشی با عنوان "آبی مثل مریخ" این تصاویر را در سایت خود قرار داده است.

HiRISE از یک گودال در نیمکره شمالی مریخ عکسبرداری کرده است. همانند بسیاری دیگر از گودالهای این منطقه، دیوارهای این گودال نیز از کانالهای عمیقی ایجاد شده اند که منشاء این کانالها امروزه مورد بحث جامعه علمی است. به طوری که اعتقاد بر این است که کانالها می توانند از جریان آب و یا همچنین از حرکت دی اکسید کربن مایع و یا جریان عناصر دانه ای تشکیل شده باشند.

نکته دیگری که توجه دانشمندان را در این تصاویر به خود جلب کرده این است که در اطراف این گودال ها عناصری وجود دارند که نشان می دهند زمین این منطقه غنی از یخ است. این ردپاها پیشنهاد می کنند که آب در تشکیل این کانالها نقش داشته است.

به اعتقاد این سیاره شناسان، همچنین حضور نوارهای موازی کانال ها نیز نشانه ای دال بر حضور یخ در این منطقه است.

تمام این شاخص ها می توانند تداعی کننده این مطلب باشند که این حفره ها در گذشته و در شرایط مختلف آب و هوایی میزبان یخ بوده اند.

این ماده غنی از یخ بعدها ذوب شده و مریخ را به سیاره ای که امروزه شناخته می شود تبدیل کرده است.