تلسکوپ فضایی هابل تصویری را از یک سحابی تهیه کرده که بسیار اسرارآمیز بوده و شبیه به یک روح سرگردان در فضا است.

به گزارش مهر ، هابل این تصویر را از سحابی IRAS 05437+2502 واقع در صورت فلکی ثور تهیه کرده است.

راس این سحابی شبیه به یک V وارونه یا قله یک کوه است و کاملا نورانی به نظر می رسد. از این سحابی نخستین بار در سال 1993 تصویربرداری شده است.

ناسا در خصوص این تصویر جدید توضیح می دهد:این عکس جزئیات بسیار دقیقی از این سحابی را نشان می دهد اما نمی تواند راز نور راس آن را فاش کند.