کاوشگر ماهگرد ناسا در تازه ترین تصاویر خود از سطح ماه نشان داد که تنها قمر زمین از یک میلیارد سال قبل شروع به چروک شدن کرده است.

به گزارش مهر، کاوشگر ماهگرد Lunar Reconnaissance Orbiter ناسا در این تصاویر نشان می دهد از یک میلیارد سال قبل که داخل ماه شروع به سرد شدن کرده چین خورده است.

این تصاویر 14 بدشکلی را در سطح ماه نشان می دهد که در اثر سرد شدن آن ایجاد شده اند.

سن ماه حدود 4/5 میلیارد سال تخمین زده شده است و از حدود یک میلیارد سال قبل شروع به منقبض شدن کرده است. اندازه هر یک از این چین خوردگی حدود 100 متر محاسبه شده است.

اولین نمونه از این چین خوردگیها که "سراشیبی زایده دار" نام گرفته اند در تصاویر پانورامیک دوربین نصب شده بر روی ماموریتهای آپولو 15 در سال 1970 به صورت یک لکه در نزدیکی استوای ماه دیده شد.

اکنون کاوشگر ماهگرد ناسا موفق شده است 14 نمونه دیگر از این زائده ها را در تصاویر با وضوع تصویر بالایی نشان دهد.

 این کشف جدید نشان می دهد که "سراشیبی های زائده دار" نه تنها در استوا بلکه در سراسر تنها قمر زمین گسترده شده اند.