زمین شناسان آمریکایی هشدار دادند که بین 45 تا 144 سال آینده زلزله ای قوی با بزرگای 7.8 در کالیفرنیا اتفاق خواهد افتاد و حداقل به چهار میلیون نفر آسیب وارد خواهد کرد.

به گزارش مهر ، آخرین بار که گسل معروف «سنت آندراس» با این شدت لرزید لس آنجلس دهکده ای با جمعیتی حدود چهار هزار نفر بود.

اکنون دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه ایالتی آریزونا در بررسی های خود نشان دادند که این زلزله فاجعه بار بر روی این گسل می تواند بین 45 تا 144 سال آینده تکرار شود. آخرین باری که این گسل با این شدت فعال شد 153 سال قبل در سال 1857 بود.

تحقیقات قبلی که در دهه 70 انجام شد نشان می داد که زلزله فاجعه بار گسل سنت آندراس هر 250 تا 400 سال یکبار با شدت های مختلفی تکرار می شود به طوریکه بزرگای این زلزله ها حداکثر 7.9 و حداقل 6.5 است.

این درحالی است که اکنون این دانشمندان موفق شدند روند تاریخی جدیدی را برای تکرار این زلزله ارائه کنند و نشان دهند که زلزله شدید آینده بسیار نزدیک تر از آن چیزی است که تحقیقات پیشین نشان می داد.

زلزله شدید سال 1857 که از آن به «بیگ وان» یاد می شود با بزرگای 8.5 ایجاد شده بود.

از آن زمان تکرار «بیگ وان» به یک کابوس بزرگ در کالیفرنیا تبدیل شده است اما تاکنون این ترس به دلیل اینکه این گسل وارد فاز خفتگی شده است به حقیقت نرسیده بود اما زلزله فوریه گذشته در هایتی بر روی گسل «انریکویلو» در پورتو پرنس این ترس ها را بار دیگر زنده کرد. در حقیقت این گسل از طریق صفحه کارائیب با گسل سنت آندراس در ارتباط است.

این اطلاعات پیش بینی می کند که وقوع یک زلزله 7.8 بزرگا بر روی گسل سنت آندراس می تواند موجب مرگ هزار و 800 نفر و وارد آمدن 213 میلیارد دلار خسارت اقتصادی شود.