علم ثابت کرده است که درک سرعت نور برای همه افراد یکسان است. نور با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کند و همه ساکنان روی زمین نیز سرعت نور را به همین میزان درک می‌کنند. این قاعده‌ای است که در پشت جاذبه مخصوص قرار گرفته و البته غیرقابل مشاهده است.

شاید با یک مثال ساده بتوان این قضیه را بهتر موشکافی کرد. اگر سرعت یک قطار از منظر ناظری که در ایستگاه قرار دارد 200کیلومتر بر ساعت باشد، اما نسبت به ناظری که در قطار در حال حرکت در خط مجاور و روبه‌رو قرار دارد 400 کیلومتر بر ساعت تصور می‌شود.

ادعایی که اینشتین درخصوص نور مطرح کرد، مبنی بر این بود که سرعت نور برای همگان یکسان تصور می‌شود و این هیچ ارتباطی به ساکن یا متحرک بودن افراد ندارد. این ادعا در عصر حاضر و از سوی محققان در مرکز CERN اروپا واقع در ژنو اثبات شده است.

در یک سری آزمایشاتی که در این خصوص انجام شد ذراتی در حد و اندازه اتم به سرعت 975‌/‌99 درصد سرعت نور به حرکت درآمدند، اما هنگامی که سرعت نوری را که منتشر می‌کردند اندازه‌گیری شد عدد 300 هزار کیلومتر بر ساعت در صفحه نمایشگر دستگاه دیده شد و این در حقیقت همان چیزی است که اینشتین مدعی آن شده بود.