دو فضانورد شاتل فضایی دیسکاوری روز جمعه نخستین راهپیمایی فضایی شش و نیم ساعته خود را برای جایگزینی مخزن آمونیاک ایستگاه فضایی بین المللی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فضانوردان این مأموریت ریک ماستراکچیو و کلایتون اندرسون که با فضای پیمای دیسکاوری راهی فضا شده اند ساعت 5 و 31 دقیقه به وقت گرینویچ به منظور نخستین راهپیمایی فضایی از سه راهپیمایی که در این مأموریت پیش بینی شده است از دیسکاوری خارج شدند.

این مأموریت دیسکاوری 13 روزه است.

همچنین قرار است فضانوردان در این راهپیمایی نتایج تجربه علمی به دست آمده در آزمایشگاه ژاپنی را جمع آوری کنند.