رصد خانه اشعه ایکس چاندار ناسا یک «شبح» کیهانی در فاصله بیش از 10 میلیارد سال نوری از زمین را کشف کرد.

به گزارش ایرنا ، دانشمندانی که این تحقیق را انجام داده اند معتقدند که این «شبح» کیهانی مدرکی از یک فوران بزرگ است که دراثر یک سیاه چاله فوق العاده عظیم با قدرت میلیاردها ابرنواختر ، بوجود آمده است.

همانطور که در گزارش ها آمده ، منبع این شبح کیهانی HDF 130 در فاصله بیش از 10 میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد و دانشمندان متذکر شده اند که این فوران در زمانی صورت گرفته که سیاه چاله ها و کهکشان ها به تعداد زیاد در حال تشکیل بودند.

این به اصطلاح «شبح» کیهانی حدود سه میلیارد سال جوانتر از «مه بانگ» است.

دانشمندان این پرتو اشعه ایکس را یک «شبح» نامیده اند، زیرا این منبع حتی پس از نابودی تمام پرتوهای دیگر ناشی از این فوران همچنان باقی می ماند.

«اندی فابیان» از دانشگاه «کمبریج» واقع در انگلیس به رسانه های خبری گفت ، این «جرم مه آلود» چند سال پیش در فضا مشاهده شد، اما دانشمندان در آن زمان مطمئن نبودند چیزی که مشاهده می کنند تا این حد قدیمی باشد.

وی متذکر شد، کشف این شبح «کیهانی» برای ما روشن می سازد که میلیاردها سال پیش چه اتفاقی در کیهان افتاده است.

«اسکات چاپمن» یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: این یافته جزئیات فواران سیاه چاله را میلیاردها سال پس از انقضای آن در اختیار محققان قرار می دهد.