یک دانشجوی دکتری دانشگاه تورنتو در کانادا یک کپی از نخستین هواپیمایی که لئوناردو داوینچی طراحی کرده بود را ساخت و با آن 145 متر پرواز کرد.

به گزارش مهر ، «تاد ریچرت» دانشجوی دکتری در مهندسی دانشگاه تورنتو با ساخت هواپیمایی که بال های آن حول محور نوسان کرده اما دوران نمی کنند رویای لئوناردو داوینچی ، نقاش و نابغه بزرگ عصر رنسانس را به واقیعت تبدیل کرد.

بال های این هواپیما شبیه به بال های یک پرنده است و تنها با نیروی انسان و از طریق پدال زدن پرواز می کند.

این مهندس کانادایی جوان موفق شد با این هواپیما به مدت 19.3 ثانیه و مسافت 145.3 متر با سرعت 25.6 کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

اولین هواپیمای مدرنی که برادران رایت ساختند تنها 12 ثانیه پرواز کرد. این نشان می دهد هواپیمایی که لئوناردو در قرن 15 میلیادی طراحی کرده بود می توانسته از اولین هواپیمای مدرن مقاوم تر باشد.

در حقیقت هدف ریچرت از ساخت این هواپیما به چالش کشیدن کسانی بود که معتقدند ساخت هواپیمایی که لئوناردو طراحی کرده غیرممکن است. به این ترتیب وی نه تنها به آنها نشان داد که ساخت این هواپیما امکانپذیر است بلکه همچنین نشان داد که این هواپیما می تواند پرواز کند.

به هر حال وی برای ساخت این هواپیما از مواد فناورانه ای از جمله فیبرهای کربنی و سایر مواد «های- تک» استفاده کرد.

این هواپیما که «اسنوبرد» (پرنده برفی) نامگذاری شده بال هایی به طول 32 متر به اندازه بال های «بوئینگ 737» دارد اما وزن آن تنها 43 کیلوگرم است.

این دانشجوی کانادایی اثبات کرد که نبوغ نابغه رنسانسی بسیار جلوتر از زمان خود بوده و اختراعاتش تنها در زمان ما و با فناوری های امروز قابل ساخت هستند.