دانشمندان انگلستان و ایالات متحده با همکاری گیاه‌شناسان چند کشور دیگر در یک ارزیابی جامع و فراگیر کل گونه‌های گیاهی گلدار را برآورد کردند.

 

 

برآورد جدید حاکی از وجود 400 هزار گونه گیاه گلدار است. البته 600 هزار نوع به دلیل تکراری بودن از لیست قبلی حذف شدند.قرن‌هاست که گیاه‌شناسان در گوشه و کنار زمین مشغول جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نامگذاری گیاهان هستند.

در نتیجه و به شکل غیرعمدی بسیاری از گیاهان چندین بار نامگذاری شده و لیستی بالغ بر یک میلیون گونه گیاه گلدار به وجود آمده بود.برای اولین بار یک لیست از کل نمونه‌های گیاهان گلدار توسط یک سیستم اتوماتیک قانونمند ارائه شده است.

 

به دنبال همایش تنوع زیستی که در سال 2002 برگزار شد یک خواست جمعی مطرح شد که در نتیجه آن پروژه‌ای طولانی به مدت 3 سال و تحت نام «لیست گیاهی» کلید خورد و‌آغاز به کار کرد.قبل از انجام این کار بزرگ‌ترین نگرانی این بود که بدون انجام این کار غیرممکن است بتوانیم گونه‌های گیاهی در معرض خطر را شناسایی کنیم و یا از میزان موفقیت تلاش‌های انجام شده در حفظ و بقا گونه‌های مختلف گیاهی باخبر شویم.

بعضی گیاهان 2 یا 3 نام دارند اما گیاهان سودمند مانند گیاهان خوراکی به دلیل استفاده گسترده و جهانی بسیار بیشتر از این تعداد نام دارند. این بدان معناست که محققان به دلیل جستجوی یک نام از بسیاری اطلاعات لازم در مورد آن گونه محروم می‌مانند.

طی همکاری گروه‌های مختلف گیاه‌شناس سعی شده با جستجو در بانک‌های مختلف گیاهی به یک اجماع وتوافق نظر در رابطه با هر گونه گیاهی برسند و پس از آن این نام (با تمام نام‌های دیگر نسبت داده شده به آن گیاه) در لیست جدید گنجانده شود.

تاکنون در این پیش‌نویس جدید 301 هزار گونه مورد قبول (با 480 هزار نام تکراری) ثبت شده و بررسی 24 هزار گونه دیگر باقی‌مانده تا از بین آنها نام‌های تکراری حذف شود.لیست نهایی حدودا تا پایان امسال تهیه خواهد شد. دانشمندان معتقدند که تعداد صحیح گونه‌های گیاهی شناخته شده نباید بیش از 400 هزار نوع باشد.

Physorg 
مترجم: آتنا حسن‌آبادی