نهنگی که یک چهارم دنیا را پیمود
 یک نهنگ کوهان دار ماده با عبور از یک چهارم دنیا و یک سفر 10 هزار کیلومتری موفق شد رکورد طولانی ترین مسافرت پستانداران را به نام خود ثبت کند.

به گزارش مهر، این نهنگ کوهان دار ماده که در سفرش از حدود یک چهارم کره زمین عبور کرد موفق شد تمام رکوردهایی را که پستانداران در انجام مسافرت های طولانی به ثبت رسانده بودند بشکند.

این سفر که 10 هزار کیلومتر از آبهای زمین را پوشش داده طولانی ترین سفری است که تاکنون از یک پستاندار ثبت شده است.در حقیقت سفر این نهنگ دو برابر بیشتر از سفری است که یک نهنگ برای تولید مثل و پیدا کردن جفت به طور طبیعی قادر به انجام آن است.

این نهنگ ماده دو بار دیده و از آن عکسبرداری شده است. به طوریکه یکبار در منطقه طبیعی تولید مثل خود در برزیل و بار دوم در دریاچه ای واقع در سواحل ماداگاسکار رویت شد. کوتاهترین فاصله میان این دو نقطه 9 هزار و 800 کیلومتر است.

«پیتر استویک» از کالج آتلانیک که به همراه تیمش داستان سفر این نهنگ را ثبت کرده است در این خصوص توضیح داد:«اگر باید فرضیه ای در خصوص این سفر ارائه دهم می گویم که این جانور یک مهاجرت عادی را برای پیدا کردن غذا به اقیانوس منجمد جنوبی انجام داده و بعد از آنجا به ماداگاسکار رفته است. فکر می کنم که از برزیل به اقیانوس منجمد جنوبی رفته و بعد از آنجا به اقیانوس هند رسیده است».

این دانشمندان توانستند از روی عکس هایی که از دم این نهنگ گرفته شده است آن را شناسایی کنند. هر نهنگ کوهان دار در بخش زیرین دم خود یک علامت مشخص دارند که مثل اثرانگشت انسان می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص هویت مورد استفاده قرار گیرد.

حرکت این نهنگ در یک فاصله تا این حد طولانی و بین دو منطقه مختلف تولید مثل بسیار نادر است و به خصوص کاری که این نهنگ ماده انجام داده کاملا غیرعادی است چراکه در کل ، این نهنگ های نر هستند که برای پیدا کردن جفت مهاجرت می کنند.

این نهنگ ماده سفر خود را در آگوست 1999 از برزیل آغاز کرد و در 21 سپتامبر 2001 به ماداگاسکار رسید