سرعت بادهای سطحی زمین در سرتاسر جهان کاهش یافته است، البته مقصر این پدیده ساخت و ساز بیشمار ساختمان ها نیست بلکه مطالعات جدید درختان را عامل اصلی این رویداد که می تواند بر تولید انرژی برق از باد نیز تاثیر داشته باشد ، می دانند.

به گزارش مهر، در این مطالعه جدید که در نشریه نیچر ژئوساینس منتشر شده است، دانشمندان اطلاعات جمع آوری شده در 800 ایستگاه زمینی آب و هوایی درباره سرعت بادها طی سی سال گذشته را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان دادند میانگین سرعت بادهای سطحی به صورت سالانه در کشورهای نیمکره شمالی مانند آمریکا، چین و روسیه در این دوره زمانی 15 درصد کاهش داشته است، به بیانی دیگر سرعت باد در 30 سال مورد مطالعه از 17 کیلومتر بر ساعت به 14 کیلومتر بر ساعت رسیده است.

به گفته محققان لابراتوار مطالعات اقلیمی و زیست محیطی در فرانسه، سرعت باد در نیمکره جنوبی نیز در حال کاهش یافتن است. بادها در بخشهای مختلف جهان به یکدیگر ملحق می شوند و از این رو میانگین سرعت باد نمی تواند در یک عرض جغرافیایی کاهش پیدا کند و در عرض جغرافیایی دیگری افزایش بیابد.

در صورتی که سرعت وزش باد در ارتفاعات نیز کاهش پیدا کند می تواند بر روی گسترده شدن آلودگی های اتمسفری و یا پراکنده سازی دانه های گیاهان اختلال ایجاد کند. محققان می گویند تلاشی برای تاکید کردن بر خوبی یا بدی این پدیده ندارند، تنها تلاش دارند این پدیده عجیب را توضیح دهند.

بررسی های دانشمندان نشان داده است که مناطقی که طی سه دهه گذشته دچار کاهش سرعت وزش باد شده اند ، در زمینه پوشش گیاهی رشد قابل توجهی داشته اند و این می تواند نشان دهد که گیاهان و درختان در این مناطق مانند بادشکن ها عمل می کنند.

در شمال آمریکا و اروپا ، جنگل زدایی های عمدی به پوشش گیاهی آسیب رسانده است. به گفته دانشمندان در روسیه و دیگر کشورهای منطقه اروپا آسیا ، افزایش رشد درختان به واسطه بازگشت مزارع رها شده در طبیعت به بافت طبیعی، پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی رخ داده است. اما این احیای جنگلها تنها قادر به توضیح 60 درصد از پدیده کاهش سرعت باد است.

با این همه واقعیت اینجا است که اگر سرعت وزش باد در ارتفاعات نیز کاسته شود، می تواند تاثیری کاملا محسوس بر صنعت تولید انرژی برق از نیروگاه های بادی داشته باشد زیرا بیشتر توربین های بادی در ارتفاع قرار گرفته اند.