یکی از عادی‌ترین تیترهای خبری در نشریات علمی و تحقیقاتی این روزهای جهان، بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌هاست. در حقیقت هر روز اخبار و هشدارهای زیادی در این زمینه مطرح می‌شود، با این حال چرا همچنان نگرانی‌های زیادی از این بابت احساس می‌شود؟ در سال‌های گذشته تلاش‌های علمی و عملیاتی زیادی برای مهار این پدیده صورت گرفته، اما نکته مهم این است که حتی به واسطه حمایت از پروژه‌های عظیم مهندسی نوین نیز نمی‌توان این فرآیند شوم را تحت کنترل درآورد.

 

نکته جالب توجه این است که برخی دانشمندان با هشداری کنایه‌دار می‌گویند، باید به دنبال جایی برای نگهداری از آب بالا آمده اقیانوس‌ها بود! برخی معتقدند این فرآیند بسیار کند و تدریجی صورت می‌گیرد و شاید نباید تا این حد نسبت به آن نگران بود اما در مقابل افراد زیادی که عمدتا محققان و دانشمندان هستند، نسبت به این بحران موضعی آمیخته با نگرانی دارند. به عقیده این افراد، فرآیندی که این چنین در سال‌های گذشته ادامه داشته و ابعاد بسیار وسیعی دارد براحتی قابل کنترل و برگشت نیست. نکته دیگری که باید مدنظر قرار داد، توجه به تاریخ تمدن در گوشه و کنار زمین است، جایی که شهرها و اجتماعات عظیمی صرفا به واسطه افزایش سطح آب اقیانوس‌ها بتدریج زیر آب رفته و نابوده شده‌اند. ساکنان زمین باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش سطح آب اقیانوس‌ها تبعات سنگینی بر ابعاد مختلف زندگی آنها دارد.

فرسایش خاک و شسته شدن اراضی کشاورزی به وسیله جریان‌های پیوسته و عظیم آبی از جمله این تبعات است که نمونه‌های آن در گذشته‌های دور زمین به ثبت رسیده است. البته نباید صرفا به افزایش سطح آب اقیانوس‌ها به عنوان یک پدیده تدریجی و در گذر زمان نگاه کرد. نگاهی به طغیان آب رودخانه‌ها و همچنین شکل‌گیری سونامی و برخورد امواج سهمگین چند ده متری آب با ساحل، نشان از امکان تاثیرگذاری آنی این پدیده بر زندگی مردم دارد. زمین همچنان در حال گرم‌تر شدن است و همزمان با آن سطح آب اقیانوس‌های جهان افزایش پیدا می‌کند. به عقیده بسیاری از دانشمندان شاید در گذشته این افزایش سطح آهنگ بسیار کندی داشته است، اما اکنون شتاب بیشتری به خود گرفته که در نتیجه آن سطح وسیعی از مناطق ساحلی سراسر زمین در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

استفان باترسفی

 

 مقاله‌نویس نشریه newsceientist

مترجم: سعید حسینی