از آنجا که لزوم دستیابی به منابع پایدار انرژی و استفاده از روش‌های پاک و عاری از هر گونه آلودگی برای تولید انرژی در سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته است، محققان به دنبال یافتن راه‌های جدیدی هستند که با استفاده از آنها بتوانند انرژی نهفته در امواج را مورد استفاده قرار دهند.

 

انرژی امواج در مقایسه با انرژی باد از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است و این در حالی است که این امواج منبع عظیمی از انرژی هستند. با توجه به ضرورت استفاده از منابع سبز و تجدیدپذیر انرژی در سال‌های اخیر، استفاده از این منبع انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

در میان موسسات و سازمان‌هایی که در این زمینه پیشگام بوده‌اند، نام یک شرکت اسکاتلندی نیز به چشم می‌خورد که برای نخستین بار ماشین‌ها و دستگاه‌هایی را برای به دام انداختن انرژی امواج در بخشی از پروژه احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی امواج در سواحل پرتغال مورد بهره‌برداری قرار داد، اگرچه در حال حاضر ادامه این پروژه متوقف شده است اما از این دستگاه‌ها و ماشین‌آلات در 3 منطقه از 6 منطقه ساحلی مورد نظر در سواحل انگلیس استفاده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دستگاه‌ها که قادرند انرژی جنبشی نهفته در امواج را به دام بیندازند در فاصله 5 تا 10 کیلومتری از خطوط ساحلی مستقر می‌شوند که در این منطقه عمق آب حدود 50 تا 150 متر است. هر دستگاه متشکل از مجموعه‌ای از بخش‌های استوانه‌ای‌ شکل است که طول آنها حدود 28 متر و قطر آنها نیز حدود 4 متر است. این دستگاه از طریق بخش‌های مفصلی‌شکل به هم مرتبط می‌شود و می‌تواند آزادانه در سطح آب شناور بوده و براساس جهت حرکت امواج تغییر مسیر دهد. بیش از 1000 کیلومتر از خطوط ساحلی اقیانوس اطلس در خاک کشور انگلیس واقع شده است. متوسط انرژی پتانسیل امواج اقیانوس اطلس در هر متر از خط ساحلی این اقیانوس حدود 40 کیلووات در روز است که این مقدار انرژی می‌تواند انرژی مورد نیاز برای به جوش آوردن 20 کتری آب را تامین کند. اگر برآورد ساده داشته باشیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که استفاده از 65 دستگاه در این مسافت از خطوط ساحلی می‌تواند حدود 50 مگاوات نیرو تولید کند که انرژی مورد نیاز بیش از 33 هزار واحد مسکونی را در مدت زمان یک سال تامین خواهد کرد.

فرانک فراهانی

منبع: focus