مقامات اروپایی اعلام کردند انگلیس درحال راه‌اندازی سازمان فضایی جدیدی است که مسوولیت کلیه امور سیاست گذاری و بودجه ای فضایی این کشور را بر عهده می گیرد.

بر اساس اعلام سازمان فضایی اروپا این سازمان جدید که کار خود را از اول آوریل ( 12 فروردین) در هارول انگلیس اغاز می کند نماینده این کشور در امور فضایی در تمامی مذاکرات با شرکای بین المللی خواهد بود.

سیاست گذاری و تامین بودجه امور فضایی انگلیس بطور مشترک توسط بخش های دولتی و شوراهای تامین بودجه ای علمی و تحت نظارت مرکز فضایی ملی انگلیس صورت می گیرد.

بر اساس توافقات مقامات انگلیسی این سازمان جدید حامی منافع مالی انگلیس در مرکز ماهواره اتحادیه اروپا باشد. این مسوولیت هم اکنون در حوزه اختیارات وزارت دفاع انگلیس است.

ژان ژاک دوریان دبیرکل سازمان فضایی اروپا راه اندازی این سازمان فضایی جدید انگلیس را نشانه آشکاری از قصد این کشور برای تقویت بخش فضایی و تعهدات خود نسبت به سازمان فضایی اروپا می داند.

وی این کار را برای اقتصاد انگلیس سازمان فضایی اروپا و اتحادیه اروپا مطلوب ارزیابی می کند.