تجزیه و تحلیل یک گونه عجیب و منقرض شده وال کوتوله نشان داد که منشأ غول پیکرترین جانور دنیا یعنی «وال‌های بالین» می‌تواند ریشه در گل و لای داشته باشد، چون این وال‌ها مثل جاروبرقی، همه چیز را می‌مکند و پاکسازی می‌کنند.

وال‌های بالین شامل وال‌های آبی، عظیم‌ترین جانوران امروزی در کره زمین هستند. این وال‌ها به جای دندان از بالین برای غذا خوردن استفاده می‌کنند.

بالین(باله) یک جزء شاخ مانند است که از آرواره‌های بالایی این جانورشکل می‌گیرد و از آب دریا غذاهای دریایی را مثل فیلتر می‌مکند. برای کشف راز چگونگی پیدایش این غول پیکرها از کوچک‌ترین جانوران دریایی، دانشمند‌ان روی فسیل 25 میلیون ساله مامالودون کولیوری که یک وال 10 فوتی اولیه است، تحقیق کردند و دریافتند دلیل کوچک بودن این وال که یک سوم اجداد بزرگ‌تر خود یا حتی کمتر است، نشان می‌دهد این وال یک کوتوله بوده است.

به گفته پژوهشگران استرالیایی که این فسیل را کشف کرده‌اند، دریاهای جنوب استرالیا محل تکامل انواع متنوعی از وال‌های کوچک بوده که در هیچ جای دیگری نمی‌زیسته‌اند.

محققان می‌گویند این اولین پژوهشی است که شواهد قطعی از روش تغذیه مکشی وال‌های بالین ارائه می‌کند و آن را عاملی برای عظیم الجثه شدن این جانور می‌داند.