آتشفشان "ایجاف جالاجوکول" ایسلند همچنان به فوران و فعالیت خود ادامه می دهد و موفق شده است توجه تمام رسانه های دنیا را به خود جلب کند این در حالی است که بررسیهای یک گروه تحقیقاتی نشان می دهد این آتشفشان به هیچ وجه در گروه 10آتشفشان پرخطر اروپا قرار ندارد.

به گزارش مهر، فورانهای آتشفشانی نیز همانند زلزله حاصل فرایندهای طبیعی فعالیتهای درون زمین هستند. بنابراین وقوع فوران در یک آتشفشان فعال و یا نیمه فعال پدیده ای اجتناب ناپذیر است. اما مسئله ای که در مواجهه با چنین پدیده ای اهمیت خود را نشان می دهد خسارات جانی و مالی ناشی از آن است. در اینجا بخش پیشگیری از فجایع انسانی مطرح می شود.

در این راستا و در پی فوران آتشفشان "ایجاف جالاجوکول" و لغو پروازهای اروپا به مدت پنج روز در هفته گذشته که خسارات زیادی را به شرکتهای هوایی وارد کرد کارگزاران بیمه Willis Group Holdings تصمیم گرفت تحقیقاتی را در خصوص آتشفشانهای مهم دنیا انجام دهد.

در حقیقت هرچند این فوران به دلیل دور بودن از محیطهای انسانی خسارات جانی در بر نداشت اما این کارشناسان را واداشت که به ارزیابی عواقب یک فوران آتشفشانی در محیطهای با جمعیت بالای انسانی بپردازند.

در کمال شگفتی، نتایج این بررسیها نشان می دهد که آتشفشان جنوب ایسلند با وجود اینکه توانسته است توجه رسانه های جهانی را به خود جلب کند به هیچ وجه در لیست 10 آتشفشان اروپا که به طور بالقوه خطرناک هستند قرار ندارد.

این بررسیها نشان می دهد که آتشفشان "وزوویو" واقع در جنوب ایتالیا اولین آتشفشان پر خطر اروپا است.

برپایه این گزارش، فوران این آتشفشان می تواند 8 هزار قربانی، 13هزار مجروح و خساراتی بالغ بر 24 میلیارد دلار برجای بگذارد.

آتشفشان وزوویو یکی از آتشفشانهای فعال ایتالیا است که از سال 1944 تاکنون در گروه آتشفشانهای نهفته قرار گرفته است. اعتقاد بر این است که این آتشفشان از 400 هزار سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده است اما قدیمی ترین فعالیتی که از آن به اثبات رسیده است مربوط به 25 هزار سال قبل و متاخرترین آن مربوط به سال 79 پس از میلاد است. در فوران 79 پس از میلاد که منجر به بروز یک فاجعه انسانی در شهر پومپی شد تمام شهر در زیر خاکسترهای حاصل از فوران دفن شد.

امروزه مردمان سنگ شده این شهر در منطقه باستانی پومپی نگهداری می شوند. حالت این مردم سنگ شده کاملا نشان می دهد که این افراد به دنبال سرپناهی برای نجات جان خود می گشته اند و حتی برخی از آنها برای محافظت از برخورد خاکسترها دستان خود را مانع کرده اند.

تحقیقات  Willis Group Holding که با همکاری مرکز مطالعات دانشگاه فدریکوی دوم در ناپل انجام شده است موقعیت 10 آتشفشان اروپا را با جمعیت بالای 10 هزار نفر مورد ارزیابی قرار می دهد.

نتایج این بررسیها در گزارشی با عنوان "خطرات بیمه ای ناشی از فورانهای آتشفشانی در اروپا" (Insurance Risks from volcanic Eruptions in Europe) منتشر شده است.

به اعتقاد مولفان این گزارش، ارزیابیهای این اسناد می تواند به عنوان یک اساس برای ایجاد مدلهای مربوط به جزئیات خطرات بیمه ای نه تنها برای فورانهای اروپا بلکه در تمام دنیا مورد استفاده قرار گیرد.

ارزیابی خطرات بالقوه فورانهای آتشفشانی در اروپا اثرات این فورانها بر جمعیتهای انسانی ساکن فضاهای نزدیک به آتشفشان را بررسی می کند.

در حقیقت این گزارش خسارات انسانی ناشی از نشست یک لایه 25 سانتیمتری از خاکستر آتشفشانی را تخمین زده است.

آتشفشان وزوویو در رتبه اول این لیست قرار گرفته است چون بیشترین میزان جمعیت را در کنار خود دارد. جمعیتی که در کرانه خلیج ناپل و در حاشیه این آتشفشان قرار دارند حدود 7/1 میلیون نفر است و ارزش واحدهای مسکونی گسترده در این محدوده بالغ بر 50 میلیارد یورو است.

آتشفشان "کامپی فلگری" رتبه دوم این لیست را به خود اختصاص داده است که خسارات فوران آن می تواند به 64 میلیارد یورو برسد.

در این فهرست چهار آتشفشان فعال وزوویو، کامپی فلگری، استرومبولی، ولکانو و اتنا در پنج رتبه اول بیشترین خطر بالقوه قرار گرفته اند و پس از آن آتشفشانهای "سانتورینی" و نیسیروس در یونان و هکلا در ایسلند قرار دارند.