یکی از بهترین و موثرترین راه‌های کاهش مصرف انرژی خانگی تنظیم دمای‌آبگرمکن است.

بنابر این بهتر است ترموستات آبگرمکن را روی کمترین درجه‌ آن تنظیم کنید. برای بیشتر خانواده‌ها، 50 درجه سلسیوس(بین متوسط و کم) کافی است. به ازای هر 5 درجه کاهش دما، 3 تا 5 درصد در هزینه آبگرمکن صرفه‌جویی می‌شود.

 

 

 

از سوی دیگر اگر ماشین ظرفشویی شما گرمکن ندارد، دمای آب را باید روی 60 درجه سلسیوس (متوسط) نگه دارید یا یک مدل جدید که بهره بیشتری دارد، بخرید. کاهش درجه تنظیم ترموستات، نه تنها مقدار زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کند، بلکه طول عمر آبگرمکن شما را نیز افزایش می‌دهد و خطر سوختگی کودکان با آب داغ را نیز کم می‌کند.

 

آبگرمکن‌های برقی، اغلب 2‌ترموستات دارند. یکی برای عنصر گرم کننده بالایی و یکی برای عنصر گرم‌کننده پایینی.

این دو باید روی یک درجه تنظیم شوند تا مانع کار مداوم یکی و فرسودگی دیگری شود. پیش از باز کردن در تابلوی آبگرمکن برقی، کلید برق اصلی آن را قطع کنید.

هنگامی که قصد رفتن به تعطیلات را دارید، می‌توانید ترموستات را روی پایین‌ترین درجه ممکن تنظیم کنید یا آبگرمکن را به کلی خاموش کنید تا صرفه‌جویی بیشتر شود.

اگر آبگرمکن گازی دارید، ابتدا مطمئن شوید که از نحوه روشن کردن شمعک آگاهی دارید و سپس آن را خاموش کنید.

در صورتی که آبگرمکن برقی دارید، بهتر است روی آن،‌ زمان سنج نصب کنید تا هنگام شب آن را خاموش کند و صبح، قبل از آن‌که از خواب برخیزید، آن را روشن کند.

این زمان سنج ساده هزینه کمی دارد و در عرض کمتر از یک سال، هزینه خود را جبران خواهد کرد.

زمان سنج‌ها برای آبگرمکن‌های گازسوز، مناسب و مقرون به صرفه نیستند، زیرا شمعک گاز در طول شب گرما تولید می‌کند.

حمیده سادات هاشمی