مقامات یک آکواریوم در توکیوی ژاپن برای روشن کردن چراغ های تزئینی روی درخت کریسمسی که در سالن اصلی ساختمان قرار داده اند از برق تولید شده توسط یک مارماهی استفاده کرده اند.

به گزارش مهر، در آکواریومی در جنوب توکیو، تزئین درخت های کریسمس از اکنون آغاز شده است. اما در عین اینکه این درخت سنتی که در لابی آکواریوم قرار گرفته از نظر ظاهر و ابعاد کاملا طبیعی به نظر می آید، انرژی الکتریکی که روشنایی چراغ های آن را تامین می کند از منبعی کاملا غیر عادی به دست می آید: یک مار ماهی!

این مارماهی با هر حرکتی 800 وات الکتریسیته تولید می کنند، به این شکل مسئولان آکواریوم با استفاده از دو الکترود و قرار دادن آن درون تانک آبی که مارماهی درون آن قرار دارد انرژی تولید شده را جذب کرده و آن را با استفاده از کابل برق به درخت کریسمس هدایت می کنند.

مدیر این اکواریوم فکر می کند با استفاده از تعداد زیادی از مارماهی ها می توانند انرژی مورد نیاز درختی بزرگتر را نیز تامین کنند.

با این حال برخی معتقدند به دلیل اینکه مارماهی ها به زندگی در تاریکی عادت دارند، نور ایجاد شده از درخت کریسمس می تواند بر روی سلامت این جانداران تاثیر بگذارد.