سرطان را می توان از این پس سوزاند زیرا دانشمندان دانشگاه کالج لندن موفق به ابداع شیوه ای شده اند که در آن از پالس های مغناطیسی در نابودی تومورهای سرطانی استفاده می شود.

به گزارش مهر، دانشمندان دریافته اند می توانند سلول های سرطانی را با استفاده از ذرات کوچک مغناطیسی محاصره کرده و با ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف این ذرات موجب داغ شدن آنها و در نهایت سوختن سلول های سرطانی شوند.

آزمایش های این شیوه بر روی موش ها نشان داده که حرارت ذرات اکسید آهن را می توان تا 6 درجه بالاتر از درجه بدن جاندار افزایش داد و این همان درجه حرارتی است که منجر به مرگ سلول ها خواهد شد.

محققان امیدوارند با استفاده از این شیوه بتوانند تومورهای سرطانی را در بدن هدف گرفته و بدون آسیب رساندن به نسوج سالمی که در اطراف سلول های بیمار قرار دارند، تومورها را با استفاده از حرارت از بین ببرند و به این شکل آثار جانبی درمان های رایجی مانند شیمی درمانی یا پرتو درمانی را در روند درمان سرطان کاهش دهند.

به گفته دانشمندان می توان این ذرات آهنی را با استفاده از سلول های بنیادین برگرفته از مغز استخوان فرد بیمار به داخل تومورها هدایت کرده و در آنجا با ایجاد حرارت منجر به مرگ تومورها شد.

«سام جینز» از دانشگاه کالج لندن می گوید در صورتی که حرارت این ذرات را تا 43 درجه افزایش دهیم، سلول های سرطانی شروع به مردن می کنند زیرا حرارت عادی بدن انسان 37 درجه است و 43 درجه می تواند برای مرگ سلول های سرطانی درجه حرارت مناسبی باشد.

دانشمندان همچنین ابزاری را به منظور شلیک امواج مغناطیسی متمرکز ابداع کرده اند که منجر به ارتعاش شدید ذرات آهنی و در نهایت ایجاد گرما می شود. امید می رود با استفاده از این شیوه جدید بتوان به مبارزه با بیماری سرطان ریه پرداخت.