گروهی از سیاره شناسان «ام. آی. تی» یک سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف کردند که اولین سیاره ای است که اتمسفری غنی از کربن دارد.

به گزارش مهر، این سیاره غول پیکر عجیب که WASP-12b نام دارد جرمی حدود 1.4 برابر جرم سیاره مشتری داشته و در فاصله حدود هزار و 200 سال نوری از زمین فاصله دارد.

WASP-12b اولین سیاره خارج از منظومه شمسی است که اتمسفر غنی از کربن دارد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد سیارات خاکی که اتمسفری غنی از کربن دارند احتمالا سطحی پوشیده از الماس و گرافیت هستند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند:«در بیشتر سیارات اکسیژن به میزان فراوانی یافت می شود. این اکسیژن اجازه می‌دهد که در سطح سیارات خاکی سنگ هایی چون کوارتز و گازهایی مثل دی اکسید کربن حضور داشته باشند. زمانی که میزان کربن بیشتر از اکسیژن شود سنگهایی مثل الماس و گرافیت ایجاد می شوند که از کربن خالص تشکیل شده اند و گازهایی چون متان بیشترند».

این محققان از تلسکوپ فضایی اسپیتزر برای اندازه گیری نور سیاره WASP-12b زمانی که از پشت ستاره خود عبور می‌کرد استفاده کردند.

نتایج این تحقیقات منجر به کشف ترکیبات شیمیایی اتمسفر این سیاره شد. این دانشمندان پس از این مطالعات دریافتند که اتمسفر WASP-12b پوشیده از گاز متان است.

این در حالی است که تنها در روی زمین می توان متان را ردیابی کرد. چرا که به طور کلی این گاز نمی تواند در دمای بسیار بالایی که این سیاره دارد وجود داشته باشد و به همین علت سیاره شناسان «ام. آی. تی» پس از کشف متان در اتمسفر این سیاره بسیار شگفت زده شدند.

به گفته این دانشمندان هر چند کربن عنصر کلیدی برای ایجاد حیات است اما WASP-12b به اندازه کافی برای پذیرایی از اشکال مختلف حیات سرد نیست.

این سیاره به حدی به ستاره خود نزدیک است که یکسال آن تنها در مدت 26 ساعت طی می شود. دمای طول روز در این سیاره به حدود 2 هزار و 500 درجه سانتیگراد می رسد و بنابراین دومین سیاره گرمی است که تا کنون اندازه گیری شده است.

WASP-12b همچنین دومین سیاره بسیار بزرگ تاکنون شناخته شده است. به طوریکه این سیاره بیش از 80 درصد بزرگتر از مشتری است.

سال گذشته یک کنسرسیوم انگلیسی به نام «جستجوی واید انگل برای سیارات» این سیاره را کشف کردند.