کپسول روسی سایوز پس از 2 روز سفر سرانجام همراه با سه سرنشین خود به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد.

به گزارش مهر، کسپول فضاپیمای روسی سایوز در ماموریت MagIsstra همراه با دیمیتری کوندراتیف روسی (فرمانده)، پائولو نسپولی ایتالیایی و کاترین کدی کولمن آمریکایی (مهندس پرواز) به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

دو وسیله حمل کننده کپسول سایوز در غرب آفریقا فرود آمدند و کسپول نیز با سرعت حدود 30 هزار کیلومتر بر ساعت در مقابل 28 هزار کیلومتر بر ساعت سرعت حرکت ایستگاه فضایی بین المللی به این ایستگاه رسید و با موفقیت توانست به آن متصل شود.

رئیس آژانس فضایی روسیه در خصوص ماموریت سایوز اظهار داشت:«هم ماموریت پرتاب و هم عملیات اتصال با موفقیت و بدون هیچ مشکلی انجام شد».

سایوز روز چهارشنبه از پایگاه روسی بایکونور در قزاقستان پرتاب شد و روز جمعه به ایستگاه رسید این سه فضانورد به مدت 5 ماه در ایستگاه حضور خواهند داشت.