یک عکاس آماتور در میشیگان آمریکا توانست از یک پدیده کمیاب طبیعی موسوم به «سنبله خورشیدی» عکس بگیرد.

به گزارش ایسنا، پدیده سنبله خورشیدی توسط بلورهای یخی زمستانی در جو بالای زمین که نور خورشید را منعکس می‌کنند به وجود می آید.

در انگلیس این پدیده همچنین به ستون خورشید موسوم است که مانند ستونی از نور از بالا یا گاهی اوقات زیر خورشید به وجود می‌آید.

این پدیده در پی انعکاس نور خورشید از بلورهای یخی بوجود آمده و اکثرا در هنگام طلوع یا غروب آفتاب هنگامی‌که خورشید در پایین افق قرار داشته و جو بالای زمین بسیار ثابت و سرد باشد اتفاق می‌افتد.

به گفته عکاس، این پدیده حدودا بین 10 تا 15 دقیقه به طول انجامیده‌ است.