نتایج تازه ترین تحقیقات دیرینه شناسان آمریکایی نشان می دهد که بیشتر دایناسورها گیاهخوار بوده اند و در میان آنها تنها «تیرانوساروس رکس» گوشتخوار بوده است.

به گزارش مهر، دَدپایان (theropod) گروهی از دایناسورهای با ویژگی های پرنده مانند بوده اند که روی دو پا راه می رفته اند و بدن آنها اغلب پوشیده از پر بوده است. مهمترین دایناسور این گروه، «تیرانوساروس رکس» است که یک گونه شکارچی گوشتخوار بسیار تهاجمی بوده است.

به همین منظور تاکنون تصور می شد که اعضای این گروه اغلب گوشتخوار باشند. این درحالی است که اکنون گروهی از دیرینه شناسان موزه فیلد در شیکاگو با مطالعه بر روی 90 دایناسور از گروه «دَدپایان» در نهایت شگفتی دریافتند که اکثر این گونه ها گیاهخوار بوده اند.

به همین دلیل این دانشمندان اظهار داشتند که دایناسورهای گوشتخوار تهاجمی مثل «تیرانوساروس رکس» و «ولیکوسیراپتور» دو استثناء در این گروه بوده اند. این یافته های جدید عقیده رایجی که برپایه آن تقریبا تمام «ددپایان» گوشتخوار بوده اند را به چالش می کشد.

این بررسی ها نشان داد که بعضی از «ددپایان» مثل «تیرانوساروس رکس» با دندان های تیز و متراکم قطعا شکارچی بوده اند اما شکل استخوان های دندان برخی دیگر از آنها مثل دایناسورهای شاخدار کاملا نشان می دهند که این گونه ها گیاهخوار بوده اند.

اما خصوصیت غذایی گروهی از «ددپایانی» که دندان های چنگک مانند داشته اند هنوز مبهم است. در این گونه ها تنها دندان های جلویی دهان شبیه به چنگک هستند.

این دانشمندان علاوه بر دندان ها و آرواره های این دایناسورها، با بررسی محتویات معده و فضولات فسیلی شده و حضور استخوان های آسیاب کننده در معده برای خردکردن گیاهان به این نتایج دست یافتند.