این روزها در دنیای نجوم، خبرهای هیجان‌انگیزی به گوش می‌رسد. شناسایی سیارات جدید همواره برای بشر مملو از هیجان بوده است و اخیرا نیز یکی از جذاب‌ترین اکتشافات در این حوزه صورت گرفته است.

 

اخترشناسان موفق شده‌اند تا با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر، سیاره‌ای را در خارج از منظومه شمسی رصد کنند که گفته می‌شود کوچک‌ترین سیاره شناسایی شده در خارج از مرزهای این منظومه به شمار می‌آید. این خبر آنقدر هیجان‌انگیز بوده است که در روزهای گذشته به تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های جهان تبدیل شده است. البته نباید برای این سیاره رویاپردازی‌هایی نظیر امکان سکونت در آن کرد؛ چرا که گرچه از حیث اندازه شباهت نسبی با زمین دارد (این سیاره 4‌/‌1 برابر زمین است)؛ اما آنقدر داغ است که عملا نمی‌توان ادامه حیات روی آن را متصور شد.

پیش از این سیاره دیگری در خارج از منظومه شمسی با عنوان COROT-7bMovie Camera شناسایی شده بود که با ابعاد 7‌/‌1 برابری زمین رکورددار کوچک‌ترین سیاره شناسایی شده در خارج از منظومه شمسی بوده است؛ اما اکنون این رکورد در اختیار Kepler-10b است.

بدون شک شناسایی هرازگاه سیاراتی در خارج از منظومه شمسی با هیجانات خاص خود همراه است؛ اما برخی از این اکتشافات نظیر شناسایی Kepler-10b برگ درخشانی در تاریخ علوم نوین به شمار می‌آید. بشر سال‌هاست که به دنبال شناسایی سیاراتی مشابه زمین در گوشه و کنار عالم است تا در آینده از آنها به عنوان مقاصد جدید انسان‌ها برای ادامه حیات استفاده کند. سیاره‌ای که بتازگی و با چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی کپلر شناسایی شده است، گرچه سیاره‌ای بسیار داغ به شمار می‌آید و عملا نمی‌توان چشم‌اندازی برای ادامه حیات در آن متصور شد؛ اما می‌توان به عنوان گامی جدی در راه شناسایی سیارات مشابه زمین نگاه کرد.

بدون شک زمانی که صحبت از ماه به عنوان یکی از مقاصد آتی بشر برای ادامه حیات فرازمینی می‌شود می‌توان به جدیت بیشتری درخصوص این نوع اکتشافات اظهارنظر کرد. یکی دیگر از نکات جالب توجهی که درخصوص این کشف جدید می‌توان بیان کرد، شباهت زیادی است که میان خورشید و ستاره مادر این سیاره تازه شناسایی شده است، البته Kepler-10b در مقایسه با عطارد به مراتب به ستاره مادر خود نزدیک است و دقیقا به همین خاطر است که نمی‌توان چشم‌اندازی برای ادامه حیات روی آن متصور شد. اکنون باید منتظر ماند تا با ادامه و گسترش برنامه‌های اکتشافاتی، شاهد کسب اطلاعات بیشتری از این سیاره تازه شناسایی شده بود.

دیوید شیگا

 

 مقاله‌نویس نشریه