بوی بد پا به دلیل قرار گرفتن پا برای مدت طولانی در کفش است. برای رهایی از این مشکل، راه‌های مختلفی وجود دارد که ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین آنها، استفاده از جریان هواست.

این دسته‌های بلند که ساختاری ساده دارند، با قرار گرفتن در کفش‌ها، بخشی از جریان هوای عبوری را به داخل کفش هدایت می‌کنند و بدین ترتیب ذرات عامل ایجاد بوی بد در کفش‌ها تا حد زیادی کاهش می‌یابند.