مطالعات زیادی درخصوص بزرگ بودن گوش برخی سالمندان انجام شده است. در تمامی این مطالعات به این نکته اشاره شده است که برخی سالمندان در مقایسه با سایر گروه‌های سنی از گوش‌های نسبتا بزرگ‌تری برخوردارند.

 

البته به رغم انجام تمامی این مطالعات هنوز مشخص نیست که آیا رشد گوش در سالمندان در دوران پیری نیز ادامه پیدا می‌کند یا این‌که گوش آنها همیشه بزرگ‌ بوده و در دوران پیری به دلیل تحلیل رفتن بخش‌های دیگر بدن، بزرگی آنها مشهود می‌شود. گمانه‌زنی‌های زیادی در این خصوص انجام شده و در این میان برخی محققان به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن گوش بزرگ می‌تواند نشانی روشن از طول عمر زیاد باشد. برخی نیز معتقدند نحوه تربیت و تعامل با افراد در نسل‌های قبلی می‌تواند در بزرگ‌تر بودن گوش برخی سالمندان تاثیرگذار باشد. از این‌رو برخی نیز به شوخی می‌گویند احتمالا بزرگی گوش در سالمندی به خاطر بازی با گوش در دوران کودکی بوده است.

آزاده سید میرزایی جهقی