دانشمندان علم زمین شناسی پیش بینی کردند که جاکارتا پایتخت اندونزی در آینده با خطر غرق شدن در زیر آب دریا مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا ، مسئولان و کارشناسان در اندونزی هشدار دادند شهر جاکارتا در آینده ای نه چندان دور در معرض خطر غرق شدن در زیر آب دریا قرار خواهد داشت.

پژوهشی که از سوی بانک جهانی انجام شده حاکی است که اگر اقدامات مناسب و فوری برای مقابله با این فاجعه قابل پیش بینی اتخاذ نشود، با فرا رسیدن ماه دسامبر سال 2025 آب دریا تا وسط شهر جاکارتا پیشروی خواهد کرد.

براساس این گزارش زمین شناسان اتفاق نظر دارند که خطر در کمین شهر جاکارتا است هر چند این دانشمندان در تخمین زمان وقوع این خطر با هم اختلاف نظر دارند. خطر پیش روی جاکارتا ، رانش یک باره یا نشست تدریجی خاک این شهر ، خطر غرق این شهر در آب دریا طی یک دهه یا 2 دهه آینده را حتمی نشان می دهد. این فاجعه عملا در بخشی از مناطق ساحلی جاکارتا آغاز شده لذا فاجعه جاکارتا غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی نیست و مقدمات آن از هم اکنون کاملا مشهود است.

پژوهش های دانشگاهی و مطالعات نهادهای دولتی از 30 سال پیش درحال پیگیری این پدیده است اما بر اساس همین پژوهش ها روند نشست زمین در جاکارتا طی یک دهه گذشته شتاب بیشتری گرفته به طوری که به ده ها سانتیمتر در هر سال در بعضی مناطق شهر رسیده است.

بخش زیادی از مناطق ساحلی جاکارتا هم اکنون پایین تر از سطح دریا قرار گرفته اند و اگر موانع سیمانی در برابر آنها ایجاد نشده بود قطعا تا کنون این مناطق به زیر آب فرو رفته بود. دانشمندان می گویند از جنبه زیست محیطی هنگامی درباره پدیده ای بحث می شود که هزاران سال متوالی تداوم تدریجی داشته و این نتیجه حتمی است که جاکارتا روزی غرق خواهد شد اما با توجه به محاسبات زمین شناسی آغاز غرق این شهر باید مدت زیادی به طول بینجامد. عاملی که این پدیده را تسریع کرده همزمان شدن شتاب نشست خاک جاکارتا با افزایش سطح آب دریا است.

این گزارش می افزاید: عوامل زیادی در شتاب گرفتن این خطر سهیم هستند از جمله احداث هزار و 700 ساختمان بلندمرتبه که خاک سست این شهر تحمل آن را ندارد. عامل مهم تر و خطرناک تر مصرف 270 میلیون متر مکعب از آب های زیر زمینی جاکارتا در هر سال است. استفاده بی رویه از منابع آب های زیر زمینی باعث شده خلا زیادی در بخشی از لایه های زیرین خاک ایجاد شود و همین امر دلیل منطقی برای نشست تدریجی خاک است.

در پایان این گزارش آمده است: با وجود این خطر حتمی هنوز تغییری در شیوه های ساخت و ساز در جاکارتا رخ نداده اما به هر حال روزی مسئولان اندونزی مجبور به تغییر پایتخت خواهند شد