خسرو جعفری زاده دبیر انجمن نجوم اهواز از مقارنه ماه و زحل خبر داد و گفت: این مقارنه امشب 9 فروردین ماه صورت می گیرد.

دبیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با مهر با بیان این خبر افزود: امشب نهم فروردین 1389 کمی پس از غروب خورشید، ماه در کنار سیاره زحل بر فراز افق شرقی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این زمان فاز (درخشندگی) ماه 99.5 درصد (ماه کامل) و قدر سیاره زحل 0.6 است.

به گفته جعفری زاده ، سیاره کیوان یا زحل پس از مشتری دومین سیاره‌ بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است.

کیوان یک گلوله گازی غول پیکر است و از آنجا که تغییرات زاویه این سیاره نسبت به خورشید شبیه به زمین است از این رو چهار فصل در آن مشاهده می شود.

جرم سیاره کیوان همانند مشتری از گاز است و بیشترین گازی که در جو آن مشاهده می شود، هیدروژن و مقداری هلیوم و متان است.

در آسمان شب زمین، کیوان به دلیل اندازه بزرگ دارای جوی درخشان است. زیبایی آسمان کیوان به دلیل نوارهای روشن حلقه های اطراف و قمرهای زیاد آن است.