نمی‌دانیم باید خوشحال باشیم که روز‌ها می‌گذرد یا ناراحت. چون هر روز که می‌گذرد یک اتفاق تازه‌ای می‌افتد و ما درمی‌یابیم که‌ای دل غافل چه بلایی دارد سر زمین یا لایه ازن یا اصلا همین خورشید می‌آید.

نمونه‌اش را می‌خواهید، این خبر را بخوانید؛ محققان بر این باورند شب‌های تاریک و روزهای درخشان زندگی ما تحت اختیار قلب آشفته سیاره زمین قرار دارند و نوسانات هسته زمین طی 6 سال گذشته باعث شده، مسیر چرخش سیاره ما یک کمی تغییر کند.

نیکولاس گیله به همراه تیمی از دانشمندان دانشگاه جوزف فوریه در فرانسه، رفتارهای سیالات هسته زمین را بر اساس محاسبه نوسانات میدان مغناطیسی سیاره، مدل سازی کردند.به گفته گیله، درونی‌ترین بخش هسته خارجی زمین به صورت دوره‌ای، از جریاناتی تند یا کند برخوردار است که این رفتار در میدان مغناطیسی زمین نوسان به وجود می‌آورد.این میدان مانند رشته‌ای از نورهای لاستیکی، منطقه تحت‌تاثیر نوسان را به سمت موقعیت اصلی آن می‌کشاند؛ رفتاری که به صورت لایه به لایه به بخش‌های بالایی نفوذ کرده و درجه چرخش آنها را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

محققان تاثیر این پدیده را که می‌تواند منجر به تغییر دادن حرکت زاویه‌ای زمین شود، روی درجه چرخش کل سیاره مورد مطالعه قرار داده و دریافتند طی دوره‌ای 6 ساله طول روزها با تغییری 4‌/‌0 میلی‌ثانیه‌ای مواجه شده است، محاسبه‌ای که نتیجه آن با محاسبات طول روزها در سال‌های 1925 تا 1997 همخوانی دارد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در گذشته باور بر این بود که این پدیده در دوره‌های 60 ساله بر روی طول روزها تاثیر می‌گذارد اما درجه چرخشی که طی این مطالعه به دست آمده است، این دیدگاه قدیمی را رد می‌کند، دیدگاهی که دانشمندان برای 40 سال به آن اعتقاد داشتند.