یک تلسکوپ فضایی اروپایی در حین جستجوی ستاره های تازه متولد شده موفق به کشف حفره ای در فضا شد.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری آریا، این ستاره در سحابی به نام ان جی سی 1999 واقع شده است که در اثر وجود ستاره ای در نزدیکی اش می درخشد.
تلسکوپ فضایی هابل نخستین بار در دسامبر 1999 موفق به تصویر برداری از این سحاب شده بود. ستاره شناسان در آن زمان تصور می کردند نقطه تیره موجود در این سحاب در واقع حبابی از جنس گاز های سرد و ذرات غبار بسیار متراکم است.
اما تصاویر تازه آژانس فضایی هرشل ، که به کمک اشعه مادون قرمز گرفته شده است، نشان می دهد این حباب در واقع تنها یک حفره است.
این حفره کشف شده قطری برابر با 0.2 سال نوری دارد.