انسان‌های اولیه عامل تغییرات آب وهوا

زیست شناسان دانشگاه استنفورد معتقدند انسانهای شکارچی ما قبل تاریخ به واسطه زراعت و شکار حیوانات باعث گرم شدن دمای جهانی و انقراض گونه های جانوری شده اند.

به گزارش مهر، گمان می‌رود انسان های شکارچی اولیه یکی از دلایل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن جهان باشد. طبق مطالعات انجام شده توسط زیست شناسان دانشگاه استنفورد، انسانهای شکارچی ماقبل تاریخ با انقراض حیوانات و همچنین تغییرات آب و هوایی مربوط به 15000 سال پیش در ارتباط بوده اند.

«کریس داتی» زیست شناس این دانشگاه در رابطه با اینکه آیا انسان های اولیه عاملی در گرم شدن جهانی زمین بوده اند یا خیر می گوید: من این فرضیه را دارم که آیا انسان های اولیه منجر به گرمای جهانی شده اند؟ انسان امروزه با سوزاندن سوخت های فسیلی میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر را افزایش می دهد.در گذشته مطالعاتی انجام گرفته که نشان می دهند مردم از همان ابتدا با آغاز زراعت و کشاورزی تاثیر بر روی تغییرات آب و هوا را آغاز کرده اند. همچنین مطالعات جالب توجه زیادی وجود دارد که نشان می دهند زمانی که انسان برای اولین بار کشت و زرع را آغاز کرد، تغییراتی در آب و هوای زمین مشاهده شد.

 به گفته «داتی» مردم می توانند مسبب برخی از انقراض های جانوری باشند، این پدیده ای بحث برانگیز است، انسان در انقراض جاندارن نقش داشته اند و آب و هوا نیز بی تاثیر نبوده است. با این حال هنوز مقصر اصلی به طور کامل شناسایی نشده اما قطعا انسان در تغییرات اقلیمی و انقراض جانداران و آب و هوا در انقراض جانداران نقشهای اساسی داشته اند.

/ 0 نظر / 14 بازدید