کشف یکی از نادرترین همنوع خواری‌های ستاره‌ای

تلسکوپ فضایی پرتو ایکس چاندارا نمونه ای جدید از ستاره ای خشن را کشف کرده که بر اساس شواهد موجود همسایه های جوان خود را بلعیده است. یافته ای که می تواند زوایی جدید از تعامل میان ستاره ها و سیاره ها را آشکار کند.

به گزارش مهر، به گفته اخترشناسان در موسسه تکنولوژی روچستر ستاره BP Piscium در صورت فلکی ماهی به اندازه ای که به نظر می رسد جوان نیست اما در عوض می تواند هیولای سرخ رنگ یک میلیارد ساله ای باشد که همسایگان جوان خود را که هنوز بقایایی از آنها در اطرافش دیده می شوند را بلعیده باشد.

در واقع BP Psc نسخه ای تکامل یافته تر از خورشید زمین است که در فاصله هزار سال نوری قرار گرفته است. این طور که به نظر می آید این ستاره جهانی را نمایان می کند که در آن ستاره ها ستاره های دیگر یا سیاره ها را می خورند، جهانی که به هیچ وجه آرام و دوستانه نیست.

مطالعه بر روی این پدیده از 15 سال پیش و به واسطه مشاهده ظاهر غیر طبیعی BP Psc آغاز شد زیرا با وجود صفحه غبارآلود مدارگردی که معمولا بستر تولد سیاره ها در اطراف ستاره های غول پیکر به شمار می روند، این ستاره هیچ شباهتی به اجرام سرخ رنگ و عظیم نداشت.

همچنین تشکیل دیگر ستاره ها به صورت خوشه ای و تنها باقی ماندن ستاره BP Psc قابل توجه بوده است. نبودن هیچ ستاره جوانی در نزدیکی BP Psc و مشابه نبودن تصویر آن با یک ستاره سالخورده معمولی از عواملی بود که توجه دانشمندان را نسبت به این جرم کیهانی جلب کرد.

در کنار صفحه غباری، فورانهایی در جهتهای متضاد از سطح این ستاره دیده می شود که به عملکرد ستاره های جوان در هنگام راندن ذرات صفحه های غباری از سطح خود شباهت دارد. برای پیچیده تر شدن موضوع نیز بهتر است بدانید مقادیر کوچکی لیتیوم در اتمسفر BP Psc یافته شده و نیروی گرانش سطح آن نیز بسیار ضعیف است، دو ویژگی که به ستاره های سالخورده اختصاص دارند.

با این حال شواهد پرتو ایکسی تلسکوپ فضایی چاندرا در میان تمامی این شواهد ضد و نقیض حکم بر کهن سال بودن این ستاره کرده است. به گفته اخترشناسان اگر BP Psc ستاره ای جوان بود باید منابع پرتو ایکس قدرتمندتری می داشت در حالی که یک روز رصد دقیق این ستاره با کمک تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا تنها 18 منبع پرتو ایکس را بر روی این ستاره آشکار کرده است.

دانشمندان باور دارند مشاهده و مطالعه ستاره BP Psc می تواند نشانه هایی را از چگونگی شکل گیری ستاره های فراخورشیدی در اختیار آنها قرار دهد. با در نظر گرفتن تمامی شواهد محققان اعلام کردند شاهد یکی از نادرترین همنوع خواری های ستاره ای بوده اند.

به گفته آنها مدتی پس از اینکه BP Psc  تبدیل شدن به یک هیولای سرخ رنگ، آخرین مرحله از تکامل ستاره ای را آغاز کرده است، همسایه های بی نوای خود را قربانی کرده و بلعیده است. به بیانی دیگر این ستاره نشان می دهد شاید ستاره ای مانند خورشید برای میلیاردها سال بی آزار و خاموش به نظر برسد اما در زمان فعال شدن می تواند ستاره، سیاره و یا هر دو نوع این اجرام کیهانی را که در نزدیکی اش قرار گرفته اند، در جا ببلعد.

از این رو اخترشناسان احتمال می دهند آنچه برای همسایگان BP Psc  رخ داده می تواند روزی به سرنوشت زمین تبدیل شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید