تابلوی گل زنبورها را گول می زند!

محققان لندنی پس از گذاشتن یک تابلوی گل در مقابل زنبور هایی که تا به حال گل و گیاه را ندیده بودند، متوجه شدند که این زنبور ها به سرعت به سمت گل ها پرواز کرده و بر روی آن ها نشستند.
به طور کلی اگر بخواهیم این قضیه رابا اعداد و ارقام مورد بررسی قرار دهیم، زنبور ها در 11 درصد موارد بر روی تابلو های گل و گیاه نشسته اند، این در حالیست که تنها در 4 درصد موارد روی دیگر تابلو رفته و بر روی آن ها قدم زده اند.
همین امر نشان می دهند که دوست داشتن گیاهان در حشرات هم یک امر ذاتی محسوب می شود.
/ 0 نظر / 9 بازدید