قلب آشفته زمین روزهای زندگی ما را کنترل می کند

"نیکولاس گیله" به همراه تیمی از دانشمنداندانشگاه "جوزف فوریه" در فرانسه رفتارهای سیالات هسته زمین را بر اساسمحاسبه نوسانات میدان مغناطیسی سیاره، مدلسازی کردند.

 

به گفته گیله درونی ترین بخش هسته خارجی زمین به صورت دوره ای ازجریاناتی تند یا کند برخوردار است که این رفتار در میدان مغناطیسی زمیننوسان به وجود می آورد.

 

این میدان مانند رشته ای از نورهای لاستیکی منطقه تحت تاثیر نوسان رابه سمت موقعیت اصلی آن می کشاند، رفتاری که به صورت لایه به لایه بهبخشهای بالایی نفوذ کرده و درجه چرخش آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 

محققان تاثیر این پدیده را که می تواند منجر به تغییر دادن حرکت زاویهای زمین شود، بر روی درجه چرخش کل سیاره مورد مطالعه قرار داده و دریافتندطی دوره ای 6 ساله طول روزها با تغییری 0.4 میلی ثانیه ای مواجه شده است،محاسبه ای که نتیجه آن با محاسبات طول روزها در سالهای 1925 تا 1997همخوانی دارد.

 

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در گذشته باور بر این بود که این پدیده دردوره های 60 ساله بر روی طول روزها تاثیر می گذارد اما درجه چرخشی که درطی این مطالعه به دست آمده است، این دیدگاه قدیمی را رد می کند، دیدگاهیکه دانشمندان برای 40 سال به آن اعتقاد داشتند.

/ 0 نظر / 28 بازدید