پیش ‌بینی میزان احتمال ترک سیگار

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که «ام آر آی» می تواند میزان احتمال ترک سیگار افراد را پیش بینی کند.

به گزارش فارس، دانشمندان امریکایی پس از تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که می توان با استفاده از تصویربرداری «ام. آر.آی» میزان احتمال ترک سیگار در افراد سیگاری را تشخیص داد.

این گزارش می‌افزاید: 28 نفر از افراد سیگاری در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفتند که نتیجه ان این بود که با اسکن مغزی احتمال ترک سیگار قابل پیش‌بینی است.

بر اساس این تحقیق ، سیگاری‌هایی در ام.آر.ای مشخص می‌شود که افرادی که فعالیت‌هایی را در پیش پیشانی قشر مغز خود دارند بهتر راحت‌تر می‌توانند سیگار کنار بگذارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید