مورچه‌ها باهوشتر از بچه‌های دبستانی

مطالعه جدید دانشمندان روسی نشان می دهد مورچه ها از بچه های دبستانی بسیار باهوشترند، دست کم این حشرات در علم ریاضی نسبت به بچه های کلاس پنجمی هوش بیشتری از خود به نمایش می گذارند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه «نووسیبیرسک» و دانشگاه علوم رایانه ای و ارتباطات از راه دور سیبری می گویند مورچه ها به طور حتم در حل کردن مسائل ریاضی از یک بچه کلاس پنجمی باهوشترند.

برای نشان دادن این توانایی، محققان در میان گونه های مختلفی از مورچه ها متناسب با توانایی شمارش و حل کردن مسائل ابتدایی ریاضی به جستجو پرداختند.

به گفته محققان گونه های بسیار اجتماعی مورچه ها از قبیل مورچه های سرخ می توانند اطلاعاتی درباره ارقام را به اعضای گروه مورچه ها انتقال دهند و همچنین عمل های ساده ریاضی را انجام دهند.

دانشمندان برای آزمودن برتری مورچه ها، ابزاری مارپیچی و تو در تو را به وجود آوردند که در نقاطی خاص از آن غذا قرار گرفته بود.

رها کردن مورچه ها در میان این مارپیچ نشان داد علاوه بر اینکه مورچه ها از طریق به جا گذاشتن رایحه از خود مسیر راه را به هم گروهی هایشان نشان می دادند ، بلکه پیام هایی را درباره ارقامی مرتبط با مارپیچ ها ، فاصله آنها و تعداد قدمهایی که باید برای رسیدن به غذا برداشته شوند را به یکدیگر منتقل می کنند.

محققان معتقدند این نتایج نشاندهنده توانایی مورچه ها در استفاده از مقادیر شمارشی و انتقال اطلاعات مرتبط با آنها به یکدیگر است.

دیگر مطالعات نشان داده بودند که مورچه ها و زنبورها از قدرت انجام خلاصه کردن، حدس زدن و دیگر مهارت های مرتبط با ریاضی برخوردارند. مورچه ها همچنین می توانند بر روی ارقام کوچک عملهای ساده ریاضی انجام دهند.

محققان با اشاره به دیگر مطالعاتی که بر روی توانایی های ریاضی دیگر جانداران انجام شده بود می گویند پرنده ها نیز در ریاضی استعداد دارند، به ویژه پنگوئن ها، کلاغ ها و طوطی ها در شمارش و حل کردن پازلهای عددی بسیار با استعداد به شمار می روند.

/ 0 نظر / 170 بازدید