کشف یک ماده بازدارنده سرطان

گروهی از محققان موسسه زیست پزشکی «بلویچه» ، «ایالت کاتالونیا» اسپانیا از کشف یک ماده بازدارنده سرطان به نام «انوکسیسینا» خبر دادند.

به گزارش ایرنا، این محققان اعلام کردند با کشف ماده انوکسیسینا در زنجیره ژنتیکی‌ بدن که در ترکیبات ضد باکتری نیز استفاده می شود، راه دیگری برای مداوای سرطان یافته اند.

این محققان افزوده اند: ماده ای به نام انوکساسینا را که بازدارنده رشد و پیشرفت سرطان است را در قسمتی از زنجیره ژنتیکی‌ «دی ان ای» کشف کرده ا‌ند.

«افه» خبرگزاری رسمی‌ اسپانیا دراین باره گزارش داد: نتایج تحقیقات این گروه نشان می‌ دهد ، مولکولی که این نام را داشته و در ترکیبات ضد باکتری از آن استفاده می‌ شود به پروتئینی که «مایکرو آر ان ای» را تشکیل می‌ دهد، می‌ چسبد تا فعالیت بازدارندگی پیشرفت سرطان را آغاز کند.

«مانل استه یر» یکی‌ از محققان این گروه می گوید: کارآیی و توانایی انوکساسینا در سلول های آزمایشگاهی و در نمونه های آزمایشی‌ حیوانات اثبات شده است و اکنون می‌ توان آن را در انسان نیز آزمایش کرد.این کشف راهی به سوی طراحی‌ و ساخت دارو هایی‌ است که هدف آنها درمان مایکرو آر ان ای است.

/ 0 نظر / 29 بازدید