آیا بوها می‌توانند درمایعات نیز حرکت کنند؟

بو یا رایحه از آن دسته مواردی است که گر چه دیده نمی‌شود اما احساس می‌شود. زمانی که دربطری عطر را برمی‌دارید پس از چند ثانیه رایحه آن عطر را حس خواهید کرد، اما اگر چند قطره از آن را در آب بریزید مدت بیشتری طول می‌کشد تا آن را حس کنید. فکر می‌کنید علتش چیست؟

 

بوها یا رایحه‌ها در هوا حرکت می‌کنند و پخش می‌شوند و زمانی که به بینی ما می‌رسند، قادر به حس کردن آنها هستیم. شاید تصور کنید که مولکول‌های عطر فقط قادرند در هوا حرکت کنند. اما باید بدانید که بوها نه تنها در هوا که در مایعات نیز حرکت می‌کنند و جالب است بدانید نه تنها در مایعات که در برخی از جامدات نیز حرکت کرده و پخش می‌شوند. البته حرکت مولکول‌های عطر در مایعات و برخی جامدات با نوع حرکتشان در هوا متفاوت است. حرکت مولکول‌های عطر در مایعات بسیار کندتر از حرکتشان در هواست، چرا که مولکول‌های مایع به هم نزدیکند و از سرعت حرکت مولکول‌های عطر می‌کاهند و از طرفی برخی مولکول‌های عطر در مایع حل می‌شوند. سرعت حرکت مولکول‌های عطر در جامداتی مثل بسته‌های پلاستیکی به مراتب بسیار کندتر است. از آنجا که بین مولکول‌های جامد ات پیوستگی و همبستگی بیشتر است، لذا حرکت مولکول‌های عطر در آن کندتر از مایعات است، در حالی که در هوا به دلیل دور بودن مولکول‌های هوا از یکدیگر، مولکول‌های عطر راحت‌تر و سریع‌تر حرکت می‌کنند و بسرعت به بینی ما می‌رسند، در حالی که در مایعات بو دیرتر پخش و حس می‌شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید