می توان به سیارک "آپوفیس" با موشک شلیک کرد

"روزنامه وزگلاد" روسیه در مقاله ای به اطلاعیه موسسه علمی تحقیقاتی "لاوُچکین" اشاره می کند که روز سه شنبه اعلام کرد طراحی ماهواره ویژه ای برای مطالعه سیارک "آپوفیس" آغاز شده که در سال 2029 از فاصله ای بسیار نزدیک از کنار زمین عبور خواهد کرد و در سال 2036 حتی ممکن است که با زمین برخورد کند. "ویکتور شور" یکی از اعضای انستیتوی ستاره شناسی عملی آکادمی علوم روسیه به این روزنامه در باره احتمال چنین برخوردی و همچنین روش های مقابله با سیارک ها توضیحاتی داد.

در این مقاله آمده است، "آپوفیس" در سال 2004 کشف شد. متعاقبا اعلام شد که در سال 2029 این سیارک در فاصلخ بسیاری نزدیکی از زمین عبور خواهد کرد. بر اساس آخرین ارزیابی ها این فاصله در حدود 38 هزار کیلومتر از مرکز زمین محاسبه شده است. چنین فاصله ای باید بر مدار حرکت آن تاثیر جدی بگذارد و آن را تغییر دهد. در میان تغییرات احتمالی مدار حرکت این سیارک مواردی قید شده که بازگشت آن به سمت زمین بعد از هفت سال یعنی در سال 2036 به چشم می خورد. یکی از این موارد برخورد با زمین است. البته احتمال چنین برخوردی 0,0004 درصد قید شده است.

اگر این سیارک به زمین برخورد کند می تواند فاجعه ای منطقه ای به بار آورد که صدها کیلومتر مربع را در بر خواهد گرفت.

در انتها نیز گفته شده است که امکان جلوگیری از برخورد "آپوفیس" با زمین نیز وجود دارد. بعنوان مثال به کمک موشکی به وزن چند تن می توان مدار این سیارک را تا اندازه ای تغییر داد. در نتیجه در اثر این تغییر مدار می توانیم از برخورد احتمالی این سنگ آسمانی با زمین جلوگیری کنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید