مجازات سقط غیرقانونی

طبق قوانین مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد.

هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. اگر پزشک یا ماما یا داروفروش وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین کنند، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت. آنچه که لازم است بدانید این که سقط جنین جزو جرایمی است که جنبه عمومی دارد، در نتیجه رضایت زن باردار و همسرش در سقط، مانع پیگیری قانونی نخواهد شد.

/ 0 نظر / 43 بازدید