نوشتن با قلم ذهن را تقویت می‌کند

پژوهشگران نروژی و فرانسوی دریافتند که استفاده از کاغذ و قلم به جای دستگاه های دیجیتالی ، موجب تقویت ذهن و افزایش قدرت یادگیری می شود.

به گزارش مهر، امروزه بسیاری از افراد نوشتن با قلم بر روی کاغذ را فراموش کرده اند و ترجیح می دهند که به جای کاغذ بر روی تلفن های همراه هوشمند ، رایانه و یا تبلت ها بنویسند ، اما این افراد باید بدانند که با خطر کاهش قدرت ذهنی و یادگیری مواجهند.

محققان دانشگاه استاوانگر نروژ و دانشگاه مارسی فرانسه در بررسی های خود نشان دادند که فعالیت حرکتی دست فضاهای ویژه ای از مغز را فعال می کند که این فضاها به تشخیص بصری مفاهیم نوشته شده کمک می کند.

به این ترتیب زمانی که ما شروع به خواندن همان نمادها می کنیم مغز آنها را علاوه بر سایر راه های رایج، حتی از طریق یک تصویر حرکتی نیز بازسازی می کند.

به گفته این دانشمندان ، برای یادگیری ، فشار دادن قلم قدیمی بر روی کاغذ از تایپ کردن نمادهای همان حروف بر روی صفحه کلید مفیدتر است.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج از گروهی از داوطلبان خواستند که به یک الفبای ناشناش بنویسند. تعدادی از این افراد باید این نوشته ها را با قلم و تعدادی دیگر باید با صفحه کلید می نوشتند.

نتایج این بررسی ها نشان داد پس از چند هفته افرادی که باید با دست و بر روی کاغذ می نوشتند بهتر توانستند نمادهای ناشناش را به یادآورند.

در دوره تحقیقات، مغز داوطلبان با رزونانس مغناطیسی رصد می شد. این مشاهدات نشان داد که ناحیه بروکا در مغز که با فعالیت های متعدد یادگیری ارتباط دارد در زمانی که افراد با قلم بر روی کاغذ می نوشتند بیشتر فعال می شد.

حرکات دست در ناحیه بروکا یک تصویر «حسی - حرکتی» را می ساختند که خاطرات را تقویت می کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید