نابودی بالون چندمیلیون دلاری ناسا

بالون تحقیقاتی سازمان ناسا که تلسکوپی به ارزش 5 تا 10 میلیون دلار را به همراه داشت طی حادثه ای به یک اتومبیل برخورد کرد و از بین رفت.

بالون فضایی چند میلیون دلاری آژانس فضایی آمریکا هنگام آماده سازی برای پروازدراسترالیا دچار حادثه شد و با یک اتومبیل برخورد کرد و از فاصله ای بسیار نزدیک از کنار تماشاگران این حادثه عبور کرد.

این بالون بسیار بزرگ که حامل تجهیزات بسیار گرانقیمت و حساس علمی بود در هنگام آماده سازی برای پرواز و در زمانی که مخزن آن برای پرواز از هوا پر می شد تحت تاثیر وزش تند و ناگهانی باد قرار گرفت و از طنابهای مهار کننده اش جدا شد.

باد بالون را تا مسافت 500 متر به همراه برد و پس از آن بالون قبل از سقوط کردن با یک حصار و سپس با اتومبیل یکی از تماشاچیان حاضر در صحنه برخورد کرد. این بالون در زمان تصادف تلسکوپی به ارزش 5 تا 10 میلیون دلار را که به منظور کنترل پرتوهای گاما طراحی و ساخته شده بود به همراه داشت.

راوی سود مدیر مرکز پرواز بالون اعلام کرد: تقریبا تمامی محموله ارزشمند بالون در اثر این تصادف از بین رفته است. به گفته وی با این تصادف نه تنها میلیونها  دلارسرمایه به باد رفت بلکه ساعتهای بیشماری که متخصصان برای ساخت این تجهیزات صرف کرده بودند نیز به هدر رفته است.

به گفته سود باد قدرتمندتر از حد انتظار بود و درست در زمانی که بالون در حال پر شدن از هوا بود آن را از زمین کنده و به همراه خود برد و به اتومبیل یکی از حاضران کوبید. در این میان چندین نفر از تماشاگران نیز برای نجات جان خود دویده و صحنه را ترک کردند.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، هدف ناسا از پرتاب این بالون پرواز آن تا ارتفاع 40 کیلومتری بود تا در آن ارتفاع به منظور انجام آزمایشهای فیزیک - اخترشناسی مورد استفاده قرار گیرد. پس از این حادثه پر هزینه، ناسا بار دیگر پرواز بالون مشابهی را در ماه مه آزمایش خواهد کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید